top of page
Muzieknoten

Vocaal Ensemble Vox Grata is een projectkoor dat dirigent en koorzangers samenbrengt om mooie concerten te brengen in een professioneel kader. 

Ze wil koorwerken brengen in brede vorm met herkenbare klanken, nieuwe uitdagingen en een extra toets.

bottom of page